Garantieprocedure

Beachwagon Strollers B.V. geeft garantie op eventuele materiaal- en constructiefouten van de producten op de producten die bij Beachwagon Strollers B.V. zijn aangekocht.

De garantie wordt verleend door een reserve onderdeel toe te sturen, zodat het defecte onderdeel gerepareerd kan worden. Indien Beachwagon Strollers B.V. constateert dat het niet gemakkelijk gerepareerd kan worden heeft Beachwagon Strollers B.V.  het recht te besluiten om het product retour te halen voor reparatie of een vervangend product op te sturen.  

 

Om aanspraak te maken op de garantiebepalingen, gelden de volgende voorwaarden:

• U dient in het bezit te zijn van een origineel aankoopbewijs.
• De garantie is niet overdraagbaar, alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie.
• De producten moeten binnen de garantieperiode ter reparatie worden aangeboden aan Beachwagon Strollers B.V..
• Beachwagon Strollers B.V. geeft op de producten, gerekend vanaf de datum van aankoop, 2 jaar garantie op het frame (zie de uitsluitingen hieronder) en 1 jaar garantie op de overige onderdelen (zie voor de uitsluitingen hieronder). Op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld wielen, remkabels en de handgreepbekleding, wordt geen garantie verleend.

 

Garantie wordt niet verleend indien:

• De garantie-eiser niet de eerste eigenaar is, want alleen die heeft recht op garantie.
• De producten onjuist zijn gemonteerd.
• Aanpassingen aan onderdelen hebben plaatsgevonden.
• Er sprake is van ongevallen.
• De producten oneigenlijk of onzorgvuldig zijn gebruikt.
• Er geen onderhoud heeft plaats gevonden zoals beschreven in de handleiding die bij artikelen is verstrekt of wel te raadplegen is via onze website.
• Er sprake is geweest van verhuur, speel- en competitiesituaties of commercieel gebruik (niet van toepassing bij normaal gebruik door kinderdagverblijven).
• Bij blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

 

Hoe start u de garantieprocedure?

Aanschaf product via een resellers of distribiteurs

Heeft u Beachwagon producten aangeschaft bij een van onze resellers of distributeurs en wilt u de garantieprocedure starten? In dat geval raden we u aan om contact op te nemen met het bedrijf waar u het product heeft aangeschaft.

Aanschaf product via Beachwagon Strollers B.V.

Een garantieaanspraak dient door u per e-mail, vóór retourzending van producten, aan Beachwagon Strollers B.V. gemeld te worden. Hierbij dient het volgende meegestuurd te worden:

• Ordernummer, orderbevestiging of factuur.
• Klachtomschrijving
• Foto’s en/of video’s.
• Bij aanschaf van een Beachwagon; het serienummer van de Beachwagon (BW..12345). Deze is te vinden op de volgende positie ;
- LITE & STURDY: Onder het stuurmechanisme
- MINI: Onder het frame
- PUSH: Op het frame
 

Indien de ingediende garantieaanspraak door Beachwagon Strollers wordt erkend, komen de kosten van de retourzending naar u, het vervangen en/of herstellen van het product, en het zenden van het (vervangende) product voor rekening van Beachwagon Strollers. 

Indien geen sprake is van garantie dan is Beachwagon Strollers niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. Beachwagon Strollers zal het product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van u retourneren aan u, tenzij anderszins per e-mail is overeengekomen.