Ruilen of Retourneren

Vanaf het moment dat u uw order thuisbezorgd krijgt, heeft u het 14 dagen op zicht (bedenktijd). Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken. Na het verstrijken van de bedenktijd wordt de koopovereenkomst een feit.


De bedenktijd gaat in op de dag ná ontvangst van de order, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Na ontvangst van de order heeft u het recht om binnen 14 werkdagen de overeenkomst met Beach Wagon Company te ontbinden zonder opgaaf van reden, en kunt u de order binnen de bedenktijd retourneren.


Beschadigde en gebruikte artikelen kunnen niet worden geretourneerd.


Wanneer u gebruik wil maken van de bedenktijd dan dient u dat binnen 7 dagen na aflevering per e- mail aan Beach Wagon Company kenbaar te maken.


Voor producten die speciaal op maat gemaakt zijn of speciaal naar uw wens vervaardigd zijn, geldt de bedenktijd niet.


Deze retourzending komt volledig voor uw rekening en risico.


Het betaalde bedrag zal, na retourontvangst van de order, zo spoedig mogelijk aan u worden terugbetaald, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen, onder aftrek van de verzendkosten welke door Beach Wagon Company gemaakt zijn en onder aftrek van de kosten van de betaalkosten van bestellingen via onze website.